Уникални лепила за различни материали от Schomburg

Производителят на строителни материали Schomburg предлага на пазара многофункционалното и универсално лепило и уплътнител Aquafin-CA. То е подходящо за дребни ремонти, саниране или залепване на набъбващи ленти и композитни фолиа за свеж бетон. Хибридното универсално лепило и уплътнител Aquafin-CA от Detmold System Schomburg свързва различни материали...