Силен отбор срещу микробите

Демографските тенденции в резултат от застаряване на населението обуславят нарастващото значение на здравните заведения. Важността респ. влиянието на помещенията – положително и отрицателно – върху процеса на възстановяване на пациентите и благосъстоянието на персонала и обитателите е добре известно. Подовите настилки от винил, имитиращи камък или...