Минерална фасадна боя – Soldalit®-Color

Това е многофункционална силикатна сол, готова за използване като външно покритие. Приложима е за всички минерални абсорбиращи повърхности, по-специално за възстановителни покрития върху ремонтирани и захабени повърхности, подходяща за нанасяне върху предварително боядисани повърхности. Характеризира се с многофункционално приложение, висока устойчивост на атмосферни влияния, устойчивост на...