Многобройните възможности на подовите настилки Terrazzo

Повече от 75 години Terrazzo & Marble доставя подови настилки на своите клиенти. Компанията предоставя продукти и услуги за всеки етап от създаването на своите епоксидни подове. Terroxy Resin Systems Terroxy Resin Systems е обширна линия от епоксидни продукти, специално проектирани за подови настилки терацо и...