Защо Европа не предприема действия за енергийните загуби?

Голямо проучване на E3G (Third Generation Environmentalism) за кампанията Renovate Europe анализира дела, посветен на енергийното обновяване на сградния фонд в националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ), показвайки, че амбициите остават малки и че държавите членки не са предвидили планиране след 2026 г. В момент,...