Олекотен системен под за тавани с ниска носимоспособност

Строителите често се сблъскват с много предизвикателства при преустройство на тавански помещения и при ремонт на стари сгради. Едно от тях – съществуващите тавани често не са подходящи за тежки подови конструкции. Ето защо Ardex разработи олекотен системен под. Ardex Stronglite се състои от свързан лек...