Хидроизолация на основи отвън

Изграждането на хидроизолационна защита на подземните части на сградите е важен етап от строителството, който гарантира безопасната и дълготрайна експлоатация на конструкцията. Необходимо е да се извърши с особено внимание и подходящи материали, като се вземе предвид, че подземните части на конструкциите са постоянно в контакт...