Multipor – климатично неутралната търговска марка за изолационни продукти на Ксела

Групата Ксела се стреми да оказва положително въздействие върху околната среда и климата със своите устойчиви и енергийно ефективни строителни и изолационни материали, както и чрез своето собствено поведение. В рамките на своя ангажимент за борба с изменението на климата групата Ксела желае да предложи на...