Оптимизирана противопожарна защита на покрива

Компанията Puren разработи трудно запалима високоефективна изолация от полиуретан за плоски и скатни покриви – Puren Secure. Изолационният панел с минерално покритие отговаря на новата оценка на поведение при дим съгласно DIN EN 13501-1. С рейтинг B-s1,d0, Secure постига клас на пожароустойчивост, който отговаря на всички...