Антистатично епоксидно подово покритие от Isomat

Нарастването на статичното електричество при подовите покрития е един от основните и наболели проблеми, които се наблюдават на места, където се преработват или съхраняват леснозапалими вещества – електроцентрали, оръжейни складове, болнични заведения, компютърни зали и др. Наличието на