Инструмент за сравнение на потенциала за спестяване при изолация

С какво допринасят различните видове мерки при енергийното обновяване? Коя изолация и в кой момент има смисъл? Колко разходи и въглеродни емисии могат да бъдат спестени? Онлайн инструментът от производителя на изолационни материали Rockwool може да се използва, за да се определи колко CO2 в килограми...