Цялостна система за уплътняване на фуги и пукнатини в бетонни конструкции

Хидроизолацията на сградите е централна тема при планирането и строителството на сгради. Въпреки че по-късно обикновено тя не се вижда, изолацията осигурява функционалност на мазето и следователно е един от най-важните компоненти на конструкцията. Със системата Sikadur-Combiflex TF Sika Deutschland GmbH (Sika) предлага на проектантите и...