Фасадно свързващо фолио от Teroson Bautechnik

Днес сградите се строят все по-високо и по-близо една до друга, което налага аспектите на безопасността, като например противопожарната защита, да придобият все по-голяма важност. Досега обаче теоретичните изисквания често  са били изпълнявани незадоволително на практика, например при избора на материал за уплътняване на фасадата. Компанията...