Кой е геният сред реактивните уплътнители?

Сред многофункционалните строителни хидроизолационни продукти на Remmers MB 2K може да бъде определен като гениален. Добре познатите качества на този универсален модел са непрекъснато подобрявани през последните години. В допълнение към ненадминатото запълване на пукнатини при минимална дебелина на слоя и изключително краткото време за съхнене,...