От малкия производствен цех до големите успехи: Теразид на 25 години

Големи дистрибутори и малки партньорства, нови производствени мощности и екип, създаден преди десетилетия. А също трудни решения и лесни приятелства, изпитания и много човешка радост. Това са 25 години с поглед назад. Месец след месец, от онзи ден през 1996 г., когато един търговец на железарски...