Нов стандарт за ударна звукоизолация на носещи топлоизолационни елементи

Съществува нов стандартизиран метод за изпитване, съгласно EAD 050001-01-0301 (приета версия), за надеждно определяне на ефекта на ударна звукоизолация на носещи топлоизолационни елементи за балкони. Това дава възможност за първи път да се измерват надеждни и сравними параметри на ударния звук за тези продукти. В бъдеще...