Нови продукти от CAPAROL с мисъл за бъдещето

Серията от продукти CAPAGEO на CAPAROL, за чието производство се пестят ценни природни ресурси,  се разширява с два нови продукта. С продуктите UniversalLasurGeo и PlantaGeo, продуктовата линията CapaGeo се разширява  още повече. Както при цялата продуктова гама на CapaGeo, изкопаемите суровини, като суров петрол или природен...