Вътрешно уплътняване на мазе със санираща мазилка

Remmers Kiesol е система за саниране, която осигурява защита от влага и соли. Може да се използва при всички видове сутеренни помещения с нормално или високо натоварване от влага. Задачата на системата саниращи мазилки е да осигури суха и свободна от ефлоресценция повърхност за дълъг период...