Ursa Acoustic панел – изолация за по-добро бъдеще

Отговаря ли Вашето помещение на изискванията за звуков комфорт? Наясно ли сте с въздействието на шумовото замърсяване от ехо и неговия ефект върху човешкото тяло? Колкото повече време прекарваме в закрити пространства, толкова по-важно е те да са подходящо акустично третирани. Основно ще се съсредоточим върху...