Вакуумна изолация от Variotec, класифицирана по европейския стандарт за поведение при пожар

Използването на вакуумна изолация при вентилирани окачени фасадни конструкции не е било възможно досега, най-вече поради противопожарната защита, тъй като стандартната вакуумна изолация отговаря само на клас В2. Компонентът VIP/QASA VT-A-B1 (QASA Firetherm) е подходящ за изолация на окачени фасади с вентилация. С разрешение на  Германския...