Какво е филцова мазилка?

Филцовата мазилка не е отделен вид мазилка сама по себе си и няма да намерите торбички с материала в железарските магазини. По-скоро става дума за дизайн на повърхности. Не всяка мазилка е подходяща за този метод. Идеални за филцови мазилки са смесите от вар или варов...