Баумит с екологични декларации на продуктите – предимства за „зелените“ инвеститори

През последните години строителството достига нови високи нива. Едновременно с това новите сгради трябва да отговарят на редица законови изисквания, свързани с енергийната им ефективност и с устойчивото развитие. Те трябва да осигуряват такива условия за удовлетворяване на основните човешки потребности на днешните поколения, които да...