Завеси със звукопоглъщаща мембрана за зониране на отворени пространства

Мерките за подобряване на акустиката често са от съществено значение, особено в открити помещения с ревербериращи повърхности като стъкло или бетон. Ако не искате трайно да загубите отворения характер на помещението или да пристроявате, гъвкавите системи за временно зониране на пространството предлагат възможно решение на проблема....