Techno Membrane – устойчиво решение за защита на покрива от влага

Несъмнено в годините на новото строителство полезното оползотворяване на всяко кътче от жилищното пространство се превърна в територия за изява на практичносттa, модерното мислене и архитектурната съобразителност, превръщайки домът в израз на личностното ни съвършенство. Така едни от най-привлекателните, особено за по-младите и изпълващи с уют кътчета са обитаемите подпокривни помещения. По отношение за изискванията при тях е задължително полагането на топлоизолация под керемидите с цел повишаване на енергийната ефективност на покрива.

Като цяло може да се обобщят три основни проблема при обитаемите подпокривни помещения.
Проблем №1 – Влошаване на комфорта в подпокривното помещение, а от там и в цялата сграда. Всички видове покриви, и в частност скатните, са подложени на сериозни климатични въздействия – дъжд, сняг, вятър и др., които могат да проникнат през разместени или счупени керемиди и да нарушат правилното функциониране на конструкцията.
Проблем №2 – Защита на топлоизолацията от влагата. През зимата водните пари от вътрешността на сградата, респективно подпокривното пространство, преминават през топлоизолационния слой и достигат до студената повърхност на покрива или керемидите. Когато срещнат преграда – паронепропускливи мембрани /фолия/, възниква опасност от кондензация. Влагата уврежда, както дървената конструкция, така и топлоизолацията. По този начин влагата трайно и необратимо намалява топлоизолационните качества на вложените материали.
Проблем №3 – Задължително вентилируемо пространство между фолиото и основата. Този проблем до скоро водеше до сложни детайли, свързани с ограничаване на подпокривното пространство и намалена енергийна ефективност.

Решение на тези проблеми осигуряват паропропускливите мембрани. Днес, те са много важен елемент от модерните покривни конструкции. Ето защо Техносим препоръчва и предлага на своите клиенти паропропускливи подпокривни мембрани „Techno Membrane“.

Паропропускливите мембрани „Techno Membrane” на Техносим са идеалното решение за всички въпроси по предпазване на топлоизолацията, покривната конструкция и подпокривното пространство от вредното влияние на влагата. Топлият и влажен въздух, който се издига от вътрешността на сградата към подпокривното пространство, може да премине свободно и безпрепятствено през паропропускащата мембрана, така се осигурява необходимата вентилация на целия покрив, запазва се и топлинния конфорт на цялата сграда.

Друга важна характеристика на паропропускливите мембрани „Techno Membrane” е способността да предпазват топлоизолацията и покривната конструкция от проникването на вода. Ако по вътрешната повърхност на керемидите се образува конденз или през тях, от повредена керемида или по някакъв друг начин проникне дъждовна вода, то водните капки ще се стекат по горната повърхност на паропускащата мембрана до улуците, без да намокрят топлоизолацията.

От особена важност е да се знае коя страна на паропропускливите мембрани е лицева, за да се монтират правилно. В противен случай ефектът е обратен. При полагане мембраната трябва да бъде поставена с надписите към откритата част на повърхността, върху която се полага.

Повече информация за продуктите на Техносим може да намерите на адрес www.technocim.com

Може да харесате още...