pixel

Технопанел ЕАД придоби сертификат по ISO 9001

Сертификатът беше връчен от Международната акредитирана сертифицираща компания „Lloyd’s Register”.

Технопанел ЕАД е българската компания, която разработва, произвежда и предлага на пазара покривни и фасадни ограждащи системи от сандвич панели за нуждите на строителния сектор. Създадена е през 2007 година и днес новопостроеният завод разполага с най-модерното оборудване за непрекъснато производство на сандвич панели.

Пазарът на строителни продукти в България е навлязъл във фаза устойчивост и наситеност. На този високо конкурентен пазар клиентите изискват от своите доставчици да имат сертифицирани системи за управление на качеството. ISO 9001 е важен инструмент за предприятията в развиващите се страни и тези с икономики в преход, за да може да доказват на своите клиенти, че са способни да произвеждат в съответствие със световните стандарти за управление качеството на процесите.

Управлението и организацията на работа в Технопанел ЕАД вече покриват международните изисквания за управление на качеството. Доказателство за постигнатите най-високи стандарти в завода за производство на сандвич панели е полученият сертификат ISO 9001:2008, който обхваща производство на изолационни сандвич панели със сърцевина от пенополиуретан (PUR), полиизоцианурат (PIR), минерална вата (MW) и формовани метални листове за конструктивни и индустриални приложения, търговия с метални листове и окомплектовки.

Международната акредитирана сертифицираща компания „Lloyd’s Register” връчи престижния документ, който е резултат от строги анализи, тестове и проверки на работата в Технопанел ЕАД. Цялата идея на сертифицираната система за управление е, че компанията върви напред и се развива, стремейки се към непрекъснатото подобрение.

Сертификатът има валидност в следващите три години и трябва да бъде защитен от екипа на Технопанел чрез висикокачествена работа и непрекъснато подобрение спрямо утвърдени световни стандарти за управление на качеството на процесите.

Може да харесате още...