Топлоизолация на плосък покрив с ISOVER с озеленяване

4_3_2_5.DWG  4_3_2_5.DXF  4_3_2_5.PLA

Топлоизолация на плосък покрив с ISOVER с озеленяване

Характеристики:

U=0,20 W/m2K
Rw>60 dB
mwBA=273 kg/m2

Слоеве в см:

15,0Чакълена посипка фракция 16/3
разделителен слой
5,0разделителен
20,0STYRODUR 3035 CS
0,4хидроизолация BITUVER ANTIRADICE GP 4 P2000 с противокоренни добавки
0,4хидроизолация BITUVER TENDER K4 PH
пародренажен слой BITUVER BITUMAT V 12 FORATO
битумен грунд BITUVER ECOPRIVER
лек бетон за наклон 2°
20,0стоманобетонова плоча с 5 см Styrodur 2800 C за пресичане на топлинните мостове
1,5вътрешна мазилка
9,0Изолация на борда на покрива Styrodur LDE
20,0борд от порест бетон

 

Вижте също...