Третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие (ХАБИТАТ III) прие Нов дневен ред за градовете

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!