U Protect – система за пожарозащита на въздуховоди с правоъгълно сечение

Част 1 – “Изолация на въздуховоди с правоъгълно сечение”.

Ultimate U Protect – новият стандард за изолация от най-висок клас.

Какво представлява Ultimate? Ultimate е резултат на 25 годишни изследвания и изпитания проведени от Isover. Ultimate е изолационна вата, произведена по уникална патентована технология, гарантираща изключително прецизен контрол на дебелината на минералните влакна. Благодарение на тази технология се получава минерална вата без каквито и да е неравности по цялата дължина на влакната и с отлични пожарозащитни качества, висока гъвкавост и много по-ниско тегло в сравнение с традиционните каменни вати.

U Protect системи за въздуховоди

U Protect е иновативна система на Isover за пожарозащита на въздуховоди. Системата включва не само изолационната вата Ultimate, която има отлични пожарозащитни качества, но и всички необходими аксесоари – пожарозащитна боя, лепило, винтове, ленти, пирони. Системата е изпитана и сертифицирана по EN1366-1:2014 и EN1366-8:2004.

Защо U Protect е предпочитан избор при пожарозащита на въздуховоди?

Предимства Характеристики
Сертифицирана EN система EN1366-1:2014; EN1366-8:2004
Негорима система Клас на горимост А1
Отговаря на изискванията за нискоенергийни сгради Ниска топлопроводимост: 0,031 W/m² при 10°С средна t
Естетическа визия на повърхностите без полагане на финишно покритие Фабрично покритие от черен воал
Лесна обработка и монтаж Над 6 пъти по-ниско тегло от стандартните системи
Лесно рязане стандартен нож за изолации, не изисква никакви специализирани инструменти
Бърз монтаж Висока гъвкавост
Икономия Само един слой за уплътнение на връзките с прилежащи конструкции, без лепило
Без фири Всички изрезки могат да се използват
Никаква предварителна обработка Разкрой на обекта при монтаж
Лесен транспорт, малък обем Компресирани пакети

Какво Ви е необходимо?

U Protect 4.0
Размер 1200х600 мм, без покритие
U Protect 4.0 V1
Размер 1200х600 мм, с покритие от стъклофибърен воал
U Protect 4.0 Alu1
Размер 1200х600 мм, покритие от черно алуминиево фолио

U Protect рулонна вата с армировка от метална мрежа

U Protect
Wired Mat 4.0

Мрежа: широчина 600 мм, без покритие
U Protect
Wired Mat 4.0

Мрежа: широчина 600 мм, черно алуминиево фолио
Стъклофибърен воал Армирано черно алуминиево фолио

Аксесоари


Isover Fire Protect Screw
Спирални стоманени поцинковани винтове
Isover Protect BSF
Дисперсна боя на водна основа, РН неутрална, увеличаваща обема си под въздействие на високи температури
Isover Protect BSK
Негоримо, неорганично лепило на база алкален натриев силикат

Пирон с шайба
Доставя се от Climatech®

Isover Protect
Black Tape

Самозалепваща се алуминиева лента

Изолация на въздуховоди с правоъгълно сечение.

Въздуховодите могат да преминават през твърд под или масивна стена. Съвместими са с всички леки преградни стени отговарящи на съответния клас пожароустойчивост.

Въздуховодът се изработва от листа огъната ламарина. Използва се поцинкована ламарина с дебелина поне 0.7 mm, съответстваща на EN 1366. Въздуховодите трябва да имат въздухоплътност минимум клас В (т.е. класове С и D също отговарят на това изискване) по EN 1507:2006 в студено състояние. Връзките между отделните сегменти на въздуховода се уплътняват с уплътнителни ленти с неорганичен състав. Максималното сечение на въздуховода е 1250 mm х 1000 mm съгласно EN 1366-1.

При сечения с височина над 500 mm се монтират вертикални укрепващи елементи в средата на всеки сегмент.

Пожарозащитна боя Isover Protect BSF

В зоните на преминаване през прилежащи констрyкции (стени и тавани) въздуховодът трябва да бъде боядисан с пожарозащитна боя Isover Protect BSF за запечатване на фугите. Боята Isover Protect BSF се доставя в кофи по 15 kg (11.6 l) или флакони 400 g (310 ml). Разходът на боя на линеен метър фуга е посочен в таблицата по-долу на база 2 mm покритие на фугите на плоскости U Protect Slab. Посоченият разход е ориентировъчен и варира в зависимост от условията на обекта. Ширината на фугата е разстоянието между въздуховода и прилежащата конструкция в зоната на преминаване.

Лепило Isover Protect BSK

Лепилото Isover Protect BSK се използва само за залепване на изолационните плоскости към стените, подовете или таваните. Доставя се в кофи по 15 kg (9.3 l) или флакони 500 g (310 ml).

Количеството лепило на линеен метър фуга е посочено в таблицата по-долу на база среден разход 0.66 g/cm². Количеството лепило е ориентировъчно и варира в зависимост от условията на обекта.

Широчината на фугата е разстоянието между въздуховода и прилежащата конструкция в зоната на преминаване.

Монтаж на изолацията

Изолационните плоскости се монтират към въздуховода със заваряеми пирони с вградена шайба. Ъгловите връзки се укрепват със спирални пожарозащитни винтове Isover Fire Protect.

Независимо от посоката на въздуховода, се спазват 2 основни правила:
– Разстояние между пироните и фугите/ъглите на обшивката: 80 mm;
– Максимално разстояние между пироните: 260 mm.

Хоризонтален и вертикален въздуховоди

При хоризонталния не се изисква фиксиране с пирони на горната плоскост-тя трябва да покрива страничните.

Хоризонтален въздуховод

Използват се винтове Isover Fire protect (в черно) и пирони (в синьо).

Димоотвеждане

Навсякъде, където стените на въздуховода надвишават 500 mm се монтират вътрешни укрепващи шпилки по 1 бр. на 0.3 m² площ.
За клас пожарозащита до EI90 въздуховодите трябва да са от ламарина с дебелина минимум 0.7 mm.
За клас пожарозащита EI120 въздуховодите трябва да са от ламарина с дебелина минимум 1.0 mm и да се ползват C профили с дебелина 1 mm за защита на връзките между сегментите.

Специфични детайли

Монтаж на ревизионни клапи

При необходимост от ревизионни клапи, те следва да имат необходимият клас пожарозащита и също така да позволяват многократен монтаж и демонтаж.

– Ревизионните клапи се изработват от стомана;
– Ревизионните клaпи се монтират със стоманени крепежни елементи по целия периметър;
– Размерът на ревизионните клапи не може да надвишава 290х420 mm.

Двустранен и тристранен монтаж на въздуховоди

Двустранен и тристранен монтаж се налага, когато достъпът до 1 или две от страните е ограничен от прилежащите конструкции (стени и тавани) и разстоянието между тях и въздуховода е по-малко от 300 mm. Носещата конструкцията трябва да е успоредна на линиите на отвора на въздуховода (и от двете страни на стената/пода).

Изолиране на въздуховода

Поставят се уплътнителните изолационни ивици по страните на отвора и се залепват към въздуховода с Isover Protect BSK.

Изолацията се монтира към изложените страни на въздуховода, като изолационните плоскости опират плътно до стената/пода. Плоскостите, опиращи в стената/пода се залепват към мазилката с Isover Protect BSK. Пироните и винтовете се разполагат по стандартния начин.

Очаквайте Част 2 – “Кръгли въздуховоди”.

За повече информация посетете: www.isover.bg

Вижте също...