Уникални приложения и свойства на Knauf гипсфазерните плоскости

Кнауф гипсфазер

Постигнат е напредък в обработката на кантовете на гипсфазерните плоскости. До скоро възможностите за тях бяха само две – SK ( рязан правоъгълен) и VT (стъпаловиден). В последните месеци Кнауф България ЕООД изведе на пазара новите кантове FK (рязан с фаска) и VTF (стъпаловиден с фаска), които дават възможност за по-голяма здравина на фугата, лесен и бърз монтаж и оптимизиране на разхода на шпакловъчния материал.

Кнауф нови кантове

Бъдещите разработки въз основа на изследванията провеждани от екипа на Кнауф България ЕООД включват мерки за усъвършенстване на гипсфазерните плоскости и системи – техники на фугиране, различни възможности за монтаж и обработка на плоскостите.

Може да харесате още...