pixel

В Габрово се открива „Консултативен център за енергийна ефективност” на Баумит България и ПроКредит Банк

Първият по рода си център срещна подкрепата на община Габрово, която е заинтересована да подобри качеството на живот на своите съграждани.

Откриване:
26. март 2012 г. от 16:00 ч.
Място:
Гр. Габрово, Дом на книгата, ул. Скобелевска 10
Официални гости:
Г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово;
Г-жа Татяна Стойкова, главен архитект на община Габрово;
Инж. Добрин Савчев, зам. кмет по устройство на територията, благоустрояването и строителството;
Г-н Николай Сираков, председател на общинския съвет – Габрово.
Инж. Борис Петков – проджект мениджър на програмата REECL.

Консултативният център за енергийна ефективност, който се открива в Габрово е съвместна инициатива на Баумит България и ПроKредит Банк, които са решили да обединят усилията си и да разяснят на домакинствата от община Габрово и околните общини възможностите, които им предоставя Програмата за енергийна ефективност в дома (REECL), за да може всеки желаещ да направи качествена топлоизолация на своето жилище.

Програмата REECL е разработена от Европейската банка за реконструкция и развитие, Европейската комисия и Агенцията за енергийна ефективност заедно с български банки. Програмата има за цел да бъдат подпомогнати тези български домакинства, които имат нужда от заеми, за да могат да направят подобрения в жилищата си, които да намалят драстично сметките им за енергия. Основна дейност по тази програма е топлоизолирането. Всяко домакинство или сдружение на собственици, което получи кредит за топлоизолиране по Програма REECL има право да ползва и безвъзмездна помощ. Помощта е в размер на 20%, 30% или 35% от стойността проекта. Основен принцип на Програмата е помощта се получава след като топлоизолацията бъде успешно завършена и след като се установи, че са били изпълнени всички условия. Жилищните сгради, в които ще се извършват енергоспестяващи мероприятия, трябва да са въведени в експлоатация и да са надлежно вписани в имотните регистри на Република България.

Баумит България ЕООД е лидер на пазара на топлоизолационни системи в България. За 16 години в България са изолирани над 10 млн. м2 фасади с Баумит топлоизолационни системи, които са сертифицирани по най-строгите норми с европейско техническо одобрение (ETAG 004). Стремежът на Баумит България е навсякъде топлоизолирането да бъде с качествени материали и качествено изпълнено, за да бъде гарантирана икономията от средства на крайния потребител. По този начин парите, които той е дал за топлоизолация ще му се възвърнат само за няколко години.

ПроКредит Банк предлага възможността за тези, които искат да изолират дома си, да се възползват от кредит по Програмата за Енергийна ефективност на Европейската банка за възстановяване и развитие.  Банката разполага със 76 клона в цялата страна. ПроКредит Банк отпуска кредит „Енергийна ефективност за дома” при изгодни лихвени условия само за финансиране на качествени енергоспестяващи мерки, вследствие на които домакинството значително да намалят сметките си за отопление. В първия период на кредитната линия по програма REECL ПроКредит Банк е финансирала над 8 200 домакинства на обща стойност близо 13 млн. евро.

В Центъра за енергийна ефективност на кандидатите за кредит ще бъдат дадени подробни консултации за процеса на топлоизолиране.  Богатата продуктова гама на Баумит дава възможност да се намерят решения за всякакви сгради, като гаранционните срокове на системите стигат до 15 години. По Програма REECL Баумит гарантира и 20% отстъпка на всички материали. Специалисти на Баумит България , в зависимост от жилищната сграда, ще предлагат най-подходящата топлоизолационна система. За целта ще се използва специална програма, посредством която, заедно с офертата за необходимите материали за топлоизолация, ще се получават и изчисления на средствата (в пари), които едно домакинство ще спести за една година. Изчисленията ще бъдат съобразени с енергоизточника, т.е. дали досега семейството се е отоплявало на ток, газ, въглища или дърва.

Същевременно консултатни на ПроКредит Банк ще дават подробни указания както за начина на кандидатстване за кредит по Програмата, така и за размера на лихвите и вноските, които кредитополучателят ще трябва да изплаща. По този начин в Консултативния център гражданите ще могат на място правят сравнение между средствата, които ще отидат за погасяването на кредита от една страна,  и от друга да ги сравнят с парите, които се предвижда да им бъдат опростени по Программа REECL (ако спазят всички необходими условия) и парите, които ще спестят, вследствие на поставената топлоизолация.

След представяне на необходимите формуляри кандидатстващите ще могат да получат отговор  до 3 (три) работни дни дали са одобрени за кредит и дали технологията е одобрена от консултантите по Програмата.

Работното време на центъра е всеки работен ден от 16:00 до 19:30 ч. и в събота от 10:00 до 16:00 ч.

 

Може да харесате още...