Външна комбинирана топлоизолационна система

МАЕСТРОТЕРМ стандарт е външна топлоизолационна система без включено крайно декоративно покритие, сертифицирана съгласно изискванията на нормативните документи. Това дава уникалните възможности клиентът сам да избере предпочитаното от него завършващо декоративно покритие.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Външна комбинираната топлоизолационна система МАЕСТРОТЕРМ стандарт се изпълнява от продукти, които отговарят на изискванията на действащите стандарти и са изпитани в акредитирани лаборатории.Външна комбинирана топлоизолационна система МАЕСТРОТЕРМ стандарт се прилага върху различни видове основи, както при ново строителство, така и при
реконструкция или ремонт на съществуващи сгради.

ПРЕДИМСТВА
– Осигурява цялостна защита на сградата срещу атмосферните въздействия и удължава живота на конструкциите.
– Намалява разходите за отопление.
– Запазва температурата в сградата, осигурява приятен и постоянен климат и гарантира комфорт и уют в помещенията.
– Предотвратява образуването на термомостове.
– Предотвратява образуването на пукнатини, причинени от температурните разлики.
– Дава възможности за индивидуално оформяне на фасадата.
– Няма загуби на жилищно пространство.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАЕСТРОТЕРМ стандарт

УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА
По време на полагане и свързване на системата температурата на въздуха и основата да бъде в
интервала от + 5°С до + 30°С. По време на изпълнението фасадата да бъде защитена от въздейс-
твието на силен вятър, пряко слънчево греене и дъжд. За да се гарантират качествата на системата, трябва да се използват само компонентите на външна комбинирана топлоизолационна система МАЕСТРОТЕРМ стандарт.
Не се допуска в отделните продукти да се добавят каквито и да било други материали и добавки.

• ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА

Топлоизолационната система може да бъде изпълнена върху различни видове основи – зидария от тухли, газобетон, бетонови блокчета, сглобяеми стоманобетонни елементи, минерална мазилка, органични бои и мазилки. За правилното полагане и ефективност на топлоизолационната система е изключително важно тя да бъде здраво захваната към съществуващата основа. За гарантиране на надеждното залепване е необходима предварителна подготовка.

При стари основи

Всички неравности, по-дълбоки от 5 мм, да се изкърпят с подходящ материал, напр. вароциментова мазилка. Стари, ронливи мазилки да се свалят, издутите части да се отстранят и местата да се изкърпят. При наличие на осолявания, на сухо да се изчеткат и отстранят.
Запрашените основи да се почистят и обезпрашат. Замърсявания от боя, масла да се измият с вода под налягане и почистващи препарати и да се оставят да изсъхнат.

При ново строителство

Преди започване монтажа на топлоизолационната система да са приключили всички мокри процеси във вътрешността на сградата, да са монтирани дограмите на вратите и прозорците.
Да се отстрани от фугите излишния зидарски разтвор. Нарушени, неравни места да се изравнят с подходящ разтвор. Да се почистят замърсявания от кофражно масло с водна струя под налягане и почистващи препарати и да се оставят да изсъхнат. Запрашените основи да се изметат и обезпрашат. Ако основата има висока влажност, да се остави да изсъхне.
Правила за проверка на основата
Изтриваемост – с гола ръка или черна кърпасе проверява дали се отделя прах и дали има опасни изсолявания по повърхността.
Надраскване – с твърд и остър предмет се проверява здравината и носимоспособността.
Омокряне – с четка или спрей се напръсква за проверка на водопопиваемостта и влажността на основата.
Равнинност – проверка с мастар.

• МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ ПЛОЧИ

Подвеждане на нива

Изпълнението на монтажните работи започва с подвеждане на котите и поставяне на цокълен профил водооткап LO 53, чиято ширина съответства на дебелината на използваната топлоизолационна плоча. Прикрепва се в хоризонтално положение чрез цокълни дюбели към основата/ приблизително 3 бр. на линеен метър/. Между съседните цокълни профили се оставя разстояние от 2-3 мм, за свързване с помощта на пластмасови съединителни елементи. При монтиране по ъглите, цокълния профил се срязва двустранно под 45° след което се сгъва.

Подготовка на разтворите

Налейте чиста вода в подходящ съд съгласно указанията на опаковката (за 25 кг суха смес 5,75-6,0 л вода). Прибавете постепенно сухата смес към водата. Разбъркайте с механична бъркалка до получаване на хомогенна смес. Така получения разтвор се оставя да престои 10 минути, след което се разбърква повторно и е готов за употреба. По време на работа периодично разбърквайте приготвената смес и отстранявайте образувалия се за
съхнал слой на повърхността. Ползването на така получената смес е в рамките на 1,5 – 2,0 часа /при стандартни условия – 20°С и 65% относителна влажност на въздуха/.
Залепване на топлоизолационните плочи.

Нанасяне на лепилния слой
Лепилният разтвор се нанася с малък отстъп от края на плоскостта по контура на топлоизолационната плочата във вид на ивица с ширина от 5 до 8 см, и височина 5-10 мм. По средата на плочата се поставят 3 точки, предотвратяващи издуването на плочата в летния период. С така нанесената лепилна смес се обират неравностите на стената и се осигурява нивелиране на повърхността. При попадане на лепилна смес във фугите или на повредените участъци на топлоизолационната плоча, необходимо незабавно да се острани. В противен случай се образуват топлинни мостове, които снижават топлоизолационните характеристики на сградата, а така също способстват за частично повишение на влажността и довеждат до повреждане на системата.

Поставяне на топлоизолационните плоскости

Поставянето на топлоизолационните плоскости се извършва отдолу нагоре, започвайки от цокълния профил, на хоризонтални редове. Плоскостите се поставят плътно една до друга, притискат се към основата и се нивелират. Поставянето на топлоизолационните плоскости върху следващия ред да се извършва, като се спазва разминаване на фугите. В областта на външните ъгли, топлоизолационните плоскости да се поставят, като се редува кръстосване на плоскостите. Поставянето на топлоизолационните плоскости по ъглите на вратите и прозорците да става по следния начин – плоскостта се изрязва на ъгъл, така че линиите на подреждане /фугите/ между плоскостите да не съвпадат с очертанията на отворите.

Дюбелиране на топлоизолационните плочи
Механичното закрепване на топлоизолационните плоскости, т.н. дюбелиране се извършва съгласно указанията в проекта. Броят им зависи от качеството на основата, особеностите на фасадата, но не по-малко от 5-6 броя/м². Дюбелирането става задължително през лепилния слой. Дюбелите се поставят не по-рано от 48 часа след залепването на топлоизолационните плочи /след втвърдяване на лепилото/.

Оформяне на ъгли, фуги и допълнително армиране

Преди да се положи шпакловъчната смес, е необходимо да се поставят ъгловите профили, прозоречни профили, да се обработят деформационните фуги и други. Да се заложат диагоналните армирания по прозорци и над врати с цел уякчаване на армировката.

• НАНАСЯНЕ НА ОСНОВНОТО ПОКРИТИЕ

Шпакловъчната маса се нанася равномерно върху топлоизолационната плоча с гребеновидна маламашка 10 мм. Армиращата мрежа МАЕСТРО R 131 се поставя върху така нанесения гребен, леко се фиксира с маламашката, така че шпакловачната маса да излезе над мрежата и след това се заглажда с гладката част на маламашката. Застъпването на ивиците мрежа е около 10 см. Окончателното заглаждане на повърхността се извършва, като се нанесе материал на втори слой, така че релефа на мрежата да не се отбелязва. Нанасянето на финишни покрития върху шпаклованите повърхности да се извършва след като шпакловката е набрала необходимитеякостни характеристики – минимум 15 дни при температура на съхнене 20°С.

• ПОЛАГАНЕ НА ФИНИШНО ПОКРИТИЕ

Основното покритие на МАЕСТРОТЕРМ стандарт изпълнено съгласно указанията, отговаря на изискванията за крайно покритие на външни комбинирани топлоизолационни системи (ETICS). В случай, че се избере този вариант и не се нанася декоративно покритие, се препоръчва втория слой на основното покритие да бъде изпълнен с МАЕСТРО НС 200 – бяла циментова шпакловка за топлоизолационни плоскости. Гарантираните качества на МАЕСТРОТЕРМ стандарт дават уникалната възможност, клиентът да избере сам предпочитаното крайно декоративно покритие. В този случай да се спазват стриктно указанията за нанасяне на декоративното покритие, дадени от производителя.

ЕЛЕМЕНТИ НА МАЕСТРОТЕРМ стандарт:

НА 101………………….НD 101………………….НС 200

СИВО ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ
МАЕСТРО НА 101
БТО – 04.71/17.07.2006 г.

Фабрично произведена суха смес, за залепване на плоскости от експандиран /EPS/ пенополистирол при вътрешно и външно изолиране на стени, тавани, фасади и други повърхности.
Опаковка: 25 кг суха смес в многослойни хартиени торби с полиетиленова вложка. Всеки палет съдържа 64 торби, с общо тегло 1600 кг.
Съхранение: На сухо и проветриво място. Срок на годност 12 месеца от датата на производство във фабрично затворени опаковки.
Разходна норма: 1,2 кг /м2/ 1 мм дебелина.

СИВА ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ
МАЕСТРО НD 101
БТО – 04.72/17.07.2006 г.

Фабрично произведена суха смес, за шпакловане на плоскости от експандиран /EPS/ пенополистирол при вътрешно и външно изолиране на стени, тавани, фасади и други повърхности.
Опаковка: 25 кг суха смес в многослойни хартиени торби с полиетиленова вложка. Всеки палет съдържа 64 торби, с общо тегло 1600 кг.
Съхранение: На сухо и проветриво място. Срок на годност 12 месеца от датата на производство във фабрично затворени опаковки.
Разходна норма: 1,1 кг /м²/ 1 мм дебелина.

БЯЛА ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ
МАЕСТРО НС 200
БТО – 04.72/17.07.2006 г.

Фабрично произведена суха смес, за шпакловане на плоскости от експандиран /EPS/ пенополистирол при вътрешно и външно изолиране на стени, тавани, фасади и други повърхности.
Опаковка: 25 кг суха смес в многослойни хартиени торби с полиетиленова вложка. Всеки палет съдържа 64 торби, с общо тегло 600 кг.
Съхранение: На сухо и проветриво място. Срок на годност 12 месеца от датата на производство във фабрично затворени опаковки.
Разходна норма: 1,1 кг /м²/ 1 мм дебелина.

EPS F………………………………..EPS F+

ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА ПЛОЧА EPS F, МАЕСТРО EPS F EN 13163

Описание на продукта: Фасадна топлоизолационна плоча от експандиран пенополистирол с изключителни топлоизолационни свойства, издържащи на по-голям натиск.

Опаковка:
– с дебелина 50 мм /5 см/ и размери 1000 x 500
10 броя в пакет = 5,0 м² = 0,250 м³

Разход: 2 броя плочи/м², 15 kг/м³

ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА ПЛОЧА EPS F+, МАЕСТРО EPS F+ EN 13163

Описание на продукта: Фасадна топлоизолационна плоча от експандиран пенополистирол с изключителни топлоизолационни свойства, издържащи на по-голям натиск.

Опаковка:
– с дебелина 50 мм /5 см/ и размери 1000×500
10 броя в пакет=5,0 м² = 0,250 м³
– 1000 x 500 х 20 мм
24 броя в пакет = 12,0 м² = 0,240 м³

Разход: 2 броя плочи/м², 18 kг/м³

АЛКАЛОУСТОЙЧИВА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА, МАЕСТРО R 131

Описание на продукта: стъкловлакнеста перлена тъкан (мрежа) с апретура А 101 и тегло на квадратен метър 160 грама, за армиране на шпакловъчния слой.

Опаковка: ролки по 55 м² с размери:
– ширина – 110 см
– дължина – 50 м

Съхранение: на сухо при температури -10°С до +50°С във вертикално положение
Разход: 1,1 м² площ
160 гр/м²


КАЛКУЛАЦИЯ НА МАЕСТРОТЕРМ стандарт +

~ РАЗХОД за 1 м²

1. МАЕСТРО НА 101
Сиво циментово лепило за топлоизолационни плоскости – 5,00 кг./м²

2. МАЕСТРО EPS F+
Фасадна топлоизолационна плоча EPS F+ (5 см Дебелина) – 1,00 м²

3. МАЕСТРО HD 101
Сива циментова шпакловка за топлоизолационни плоскости МАЕСТРО НС 200
Бяла циментова шпакловка за топлоизолационни плоскости – 3,00 кг./м²

4. МАЕСТРО R 131 Армировъчна мрежа от стъклени влакна – 1,10 м²


КАЛКУЛАЦИЯ НА МАЕСТРОТЕРМ стандарт

~ РАЗХОД за 1м²

1. МАЕСТРО НА 101
Сиво циментово лепило за топлоизолационни плоскости – 5,00 кг./м²

2. МАЕСТРО EPS F
Фасадна топлоизолационна плоча EPS F(5 см Дебелина) – 1,00 м²

3. МАЕСТРО HD 101
Сива циментова шпакловка за топлоизолационни плоскости МАЕСТРО НС 200
Бяла циментова шпакловка за топлоизолационни плоскости – 3,00 кг./м²

4. МАЕСТРО R 131 Армировъчна мрежа от стъклени влакна – 1,10 м²