pixel

Вече 10 българи са „Сертифицирани дизайнери на пасивни къщи”

Пасивни къщи

Вече са известни резултатите от последния изпит за “Сертифициран Дизайнер на Пасивни къщи”, подготвен от Института за Пасивни Къщи, Дармщат, Германия, който беше проведен на 20.10.2012 г. в гр. София от Пасивна Къща България. Щастливи сме да обявим, че трима от участниците, преминали през подготвителния курс, проведен от Пасивна Къща България, са положили успешно този тежък и обемен като съдържание изпит и вече са Сертифицирани Дизайнери на Пасивни къщи! С тях, българите, които са „Сертифицирани Дизайнери на Пасивни Къщи” стават 10.

С радост искаме да Ви информираме, че един от успешно положилите изпита участници, инж. Андрей Андреев е и първият Сертифициран дизайнер на Пасивни къщи в Македония. Искаме да използваме възможността да ги поздравим и да им пожелаем бъдещи успехи в областта на пасивното и енергоефективното строителство!

Успешно издържалите изпита са:
арх. Ваня Драганова – гр. София, България
инж. Адам Адамов – гр. Свищов, България
инж. Андрей Андреев – гр. Скопие, Македония

Данните на участниците успешно положили изпита ще бъдат вписани в Международния регистър на сертифицираните дизайнери/консултанти на пасивни къщи.

През последните две години интересът към стандарта „Пасивна Къща” нараства прогресивно, за което говори и повишаващия се интерес към сертификацията на дизайнери на пасивни къщи. Първите двама българи се сертифицират през 2010г., през 2011 г. ги последваха още трима, а през 2012 г. броят на сертифицираните дизайнери на пасивни къщи се увеличи с още пет.

Нарастването на интереса към пасивните сгради е съвсем закономерен и е следствие на повишаващия се интерес от страна на клиентите към този енергоефективен и рентабилен стандарт. Все повече потенциални инвеститори се ориентират към строителството на пасивни сгради, защото осъзнават икономическата целесъобразност и потенциалните ползи от този тип строителство. Броят на сградите изпълнени по стандарта „Пасивна Къща” към 2012г. само в Европа вече надхвърля 35 000 (къщи, жилищни и административни сгради, училища, детски градини и т.н.).

По мнение на западни специалисти, бъдещото строителство ще бъде изцяло съобразено със строгия, но изключително енергоефективен и рентабилен стандарт  за „Пасивната Къща”.

Възможността за допълнителна квалификация за обучение и подготовка  за „Сертифициран Дизайнер на Пасивни Къщи”, която доскоро беше достъпна само в чужбина,  вече е предлагана и в България от „Пасивна Къща България”, където бихте могли да получите нужните Ви знания в областта на пасивното строителство и стандарта “Пасивна Къща”. Обучението, предлагано от „Пасивна Къща България” е  акредитирано от Института за Пасивни Къщи, Дармщат, Германия.

Може да харесате още...