Винербергер вече предлага и зидарски разтвори

Винербергер е производител на керамични зидарийни тела с почти 200 годишна история. Целта на компанията е да създаде в дългосрочен план нарастване на допълнителната стойност на продуктите й за партньори и клиенти.

За да предложи максимално улеснение при зидарските работи и за да гарантира качественото им изпълнение, Винербергер разработи цялостни системи решения за стени. Така, освен вече предлаганите висококачествени керамични блокове с вертикални кухини PОROTHERM, тухлите с хоризонтални кухини FORATI и модулно съвместимите керамични щурцове за премостване на светли отвори, фирмата предлага и необходимите за тези продукти зидарски разтвори – PОROTHERM TM – топлоизолационен разтвор за еднослойни стени с повишена топлоизолационна способност и FORATI Fix – лепилен разтвор за тухли FORATI.

POROTHERM ТМ е специален заводски приготвен зидарски разтвор на Винербергер, разработен за еднослойни стени от тухли с високи топлоизолационни свойства POROTHERM 38 N+F Hi. Сухата смес съдържа перлит и има изключително нисък коефициент на топлопроводимост. Полага се с дебелина на слоя както при нормален зидарски разтвор (около 12 mm), но без това да влошава топлоизолационните характеристики на целия зид.

POROTHERM ТМ е изключително лек – в сухо състояние обемната маса е около 650 kg/m³. Доставя се като суха смес в торби с тегло 20 kg (40 l разтвор). С добавянето на около 15–16 литра чиста вода и време за бъркане – около 4 – 5 мин. се получава около 40 литра готов разтвор от една торба.

Разходът на POROTHERM ТМ при употребата на POROTHERM 38 N+F Hi е около 50 литра готов разтвор за 1 м³ готов зид.

Особено внимание трябва да се отдели на приготвянето на разтвора.Тъй като съдържа перлит, разтворът трябва да се разбърква САМО в гравитачен смесител. Пресният разтвор трябва да се положи, в зависимост от атмосферните условия, в рамките на 1 –2 часа. Температурата на въздуха, основата и материала трябва да е над +5°C по време на полагането, както и по време на свързването.

Оптималната консистенция на разтвора се подбира така, че той да навлиза в кухините на тухлите от долния ред на дълбочина не повече от 0,5 cm. Тази дълбочина на проникване гарантира по-доброто сцепление между разтвора и тухлите, което осигурява по-голяма здравина на зида.

За да се гарантират топлоизолационната способност, както и здравината на зида е важно по хоризонталните фуги разтворът да се полага по цялата площ на тухлата. Специалната сглобка от нут и федер на този тип тухли изключва полагането на разтвор по вертикалните фуги, което увеличава бързината при изграждането, праволинейността на завършения зид, както и намалява разхода за разтвор на м³ зидария в сравнение с традиционно употребяваните тухли.

FORATI Fix е фабрично произведена суха смес, в състав от цимент, пясък и добавки и е специално разработена за лепене на керамични тухли с хоризонтални кухини FORATI. Материалът е с фина зърнометрия 0,6 mm и предполага тънкослойно нанасяне по контактната повърхност. Предлага се в торби от 25 kg.

Разходът при зидане на тухли FORATI 4 /25x25x12 cm/ e около 40 kg на 1 m³ зидария, а при зидане на тухли FORATI 8 /33x25x20 cm/ разходът е около 25 kg на 1 m³.

Към една торба разтвор FORATI Fix (25 kg) се добавя на около 5,5 – 6,0 литра вода. При разбъркването се внимава да не се вкарва въздух в разтвора. Препоръчва се време на престой за зреене 5 – 10 минути, след което се разбърква отново и при необходимост се добавя вода.

Разтворът притежава подходяща консистенция, когато при пробно нанасяне с назъбена лопатка (маламашка) върху керамична тухла остават видими бразди от зъбите. Нанася се по тънкослойния метод, на гребен по цялата плоскост на контактната повърхнина и с необходимата дебелина. Времето за корекция е около 10–15 минути. Времето за употреба на готовата смес е 3–4 часа, в зависимост от атмосферните условия.