Винербергер връчи наградите в конкурса „Керамична къща“

На 17.12.2012г. в София, трима второкурсници получиха първите си отличия за своите първи опити в проектирането на сгради.

Организаторите – Винербергер ЕООД и Катедра Сградостроителство, Архитектурен факултет на УАСГ поставиха предизвикателството към студентите от втори курс да онагледят първите си сгради със съответната правилно изградена конструкция и оптимално да съчетаят елементите на носещата конструкция и изпълнението на ограждащите елементи като ги вплетат в артистични и оригинални архитектурни решения.

жури

В конкурса участваха 15 проекта, които сериозно затрудниха петчленното жури, председателствано от доц. д-р арх. Жеко Тилев (Ръководител Катедра Сградостроителство, УАСГ) и с членове: доц. д-р арх. Асен Писарски (Декан на Архитектурен факултет, УАСГ), гл. ас. арх. Ангел Мазников, (Катедра Сградостроителство, УАСГ), инж. Антонина Андреева (Технически Директор, Винербергер ЕООД) и инж. Петър Петров (Мениджър продажби и продукти, Винербергер ЕООД)

Бяха номинирани 6 проекта, от които бяха излъчени и победителите:

студенти

1.На първо място бе отличен проектът на Кристина Савова – „Еднофамилна къща“ – с награда от 300 лв.

2.На второ място не класиран проектът на Иван Василев – „Еднофамилно жилище за сезонно обитаване“ – с награда от 200 лв.

3.Утешителната награда – архитектурен алманах Brick`12 – бе присъдена на Диана Тодорова за проекта „Търговска сграда за продажба на вина с дегустации“

Списък на всички участвали проекти:

Незабравка Тушнина – „Керамична къща“
Кристина Борисова – „Еднофамилна керамична къща“
Иван Василев – „Еднофамилно жилище за сезонно обитаване“
Кристина Савова – „Еднофамилна къща“
Диана Тодорова – „Търговска сграда за продажба на вина с дегустации“
Гергана Иванова – „Еднофамилна къща“
Емил Спасов – „Двуетажна жилищна еднофамилна сграда“
Константин Георгиев – „Двуетажна еднофамилна къща“
Мима Настева – „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“
Теодора Кукова – „Двуетажна еднофамилна къща“
Борис Нецов – “Двуетажна еднофамилна жилищна сграда“
Роза Попова – „Керамична къща Винербергер“
Габриела Йорданова – „Двуетажна еднофамилна къща“
Копринка Генадиева – „Керамична къща“
Михаил Дойчев – „Сграда от монолитен стоманобетонен скелет“

Винербергер ЕООД благодари на всички участници и им пожелава „На добър път“ в бъдещата им кариера.

Следващият конкурс ще се проведе през Ноември 2013 г.

За повече информация: www.wienerberger.bg