„ВИЗИЯ & РЕАЛНОСТ” е темата на 9-тия Международен конкурс за студенти по архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща”

На 14-ти ноември във Варна и на 23-ти ноември в София се състоя официалното откриване на студентския конкурс, който ИЗОВЕР организира за 9-та поредна година. Откриването на конкурса се проведе с любезното съдействие на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия в София, който е дългогодишен партньор на това състезание, и Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”.

Конкурсът „ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща“ се провежда в два кръга: национален и международен. Регламентът на състезанието изисква на финала да се изпратят 3-те най-добри национални проекта, които ще бъдат избрани през април 2013 г. на открито заседание от жури, състоящо се от преподаватели, независими експерти по Пасивно и енергийноефективно строителство, служители на Изовер и студенти, печелили награди на национално и/ или международно ниво.

През 2012 г. в конкурса участваха 21държави – Беларус, България, Хърватска, Чешка република, Естония, Финландия, Германия, Казахстан, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Турция, Украйна, Обединеното кралство и САЩ.

Летвата тази година ще бъде качена още по-високо и борбата за спечелването на награда ще бъде още по-сериозна.

визия и реалност

Конкурсът „ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща“ придобива нови измерения и за първи път ще предостави възможност на участниците да превърнат визията си в реалност. Поставена е задача да се направи проект-предложение за „устойчиво“ развитие и енергийноефективно строителство в квартал Глюкщайн /Gluckstein/ на гр. Манхайм, Германия. По време на международния финал, представител на общинската администрация на града ще търси оригинални идеи, които да бъдат наистина реализирани. Това е най-голямото предизвикателство в това издание на конкурса и най-голямата награда, която може да бъде спечелена.

Всичките сгради трябва да се проектират съобразно критериите на „Изовер Мулти-Комфортната Къща”, която осигурява най-висок топлинен комфорт, спестявания на енергия, намаляване на вредни емисии на CO2, отлични акустични качества, противопожарна защита и безопасност. Също така сградите трябва да функционират с възобновяеми енергийни източници като фотоволтаични клетки, слънчеви колектори и резервоари за дъждовна вода. Освен конструктивните аспекти, в предвид трябва да се вземат и социалните и икономически такива, а проектираните сгради трябва да дадат нов импулс и живот в развитието на съществуващата градска среда.

На студентите ще бъдат предоставени ситуация и планове, помощни материали от Изовер – архитектурни детайли, ръководство за проектиране на Мулти-Комфортна Къща, софтуер за топлотехнически калкулации, продуктова информация. Всички които се интересуват от темата Енергийна ефективност могат да посетят специализирания курс от лекции на Изовер, който ще се проведе през ноември и декември в УАСГ и ВСУ „Черноризец Храбър“.

Мултикомфортна къща

Пълната конкурсна програма, задание за проектиране, награден фонд и помощни материали можете да намерите в сайта на ИЗОВЕР, а предстоящите събития следете във facebook страницата на конкурса http://www.facebook.com/Isover.Architectural.Contest.Bulgaria