Връзка между неносеща стена със стб. констр.

DWG    PDF

  1. PU пяна (размерът на фугата зависи от провисването на стоманобетонната плоча и се определя от конструктура).
  2. Варов разтвор с якост < 1 MPa.
  3. Армировка.
  4. Циментопясъчен разтвор.