Връзка между неносеща вътр. стена със стб. констр.

DWG    PDF

  1. PU пяна (размерът на фугата зависи от провисването на стоманобетонната плоча и се определя от конструктура).
  2. Варов или вароциментов разтвор.
  3. Стоманобетонна плоча.