Всичко за подовата изолация от Knauf Insulation

Knauf insulation

… или как един продукт може да реши проблема с топло- и звукоизолацията в структурата на междуетажна подова конструкция.

Поставянето на подовата изолация е неразделна и съществена част от качественото съвременно строителство на нови и реконструкция на съществуващи сгради.

Правилният избор и монтаж на подходяща подова изолация е предпоставка за предотвратяване на шума и неговото разпространение в помещенията и затова в този текст бихме искали да обърнем специално внимание на ударния шум и начините, по които може да се възпрепятства разпространението му.

Какво е ударен шум?

Звук, предизвикан от вибриращ обект в следствие на взаимодействие (допир) с друг обект, който се разпространява в твърда среда се нарича ударен шум или структурен шум.

Този тип звук е характерен за междуетажните подови конструкции и се получава при всякакъв вид въздействие или движение на предмети по пода (ходене, преместване на мебели, дори при включване центрофугата на пералнята и др.) През сградните елементи и конструктивните връзки между тях, ударният шум може да се разпространи до няколко етажа под и над мястото на възникването му.

udaren shum

Решението?

Преди да предложим решение бихме искали да отправим препоръка към клиенти и инвеститори – за шума в жилищните сгради трябва да се мисли на време, т.е. още в процеса на проектирането и изграждането на сградата, защото в последствие е по-трудно да се постигне добър резултат с минимални разходи.

Качественото строителство включва използването на подходящи материали, за да “спре шума“, и не трябва да се правят компромиси с тяхното качество. За съжаление на практика често нещата стоят по различен начин – използват се неправилни материали за звукоизолация на пода, като в най-лошия случай изолация въобще не се поставя.

Свидетели сме на все по-голям брой оплаквания от шума, идващ от различни източници в сградата, дори в модерни и много скъпи здания.

Най-доброто, а често и единствено решение на проблема с ударния шум е неутрализиране на звуковото въздействие от страната на източника на шума. Това, което препоръчваме за междуетажна подова конструкция между отопляеми пространства или между отопляемо подпокривно пространство и помещението под него е изграждането на плаваща подова конструкция с каменна минерална вата, като изолационен материал.

Какво значи плаваща?

Плаващите подове не лягат директно върху носещата конструкция, а са отделени от нея чрез звукопоглъщаща изолация, която абсорбира звука. Този слой се нарича плаваща маса, звуков абсорбатор или заглушаващ слой. Степента на полезно действие на плаващата подова конструкция зависи преди всичко от гъвкавостта на този слой, като най-добрите изолационни резултати се получават при използването на каменна минерална вата.

Knauf Insulation

Защо каменна минерална вата Knauf Insulation?

Каменната минерална вата Knauf Insulation като звукоизолация предотвратява разпространението на звука през строителните елементи.

Причината се крие във влакнестата структура на каменната минерална вата – специфично разположение на структурните й влакна допринасят едновременно за голямата якост на натиск (избягва се нежеланото слягане и напукване в резултат на натоварването на подовата конструкция) и необходимата еластичност на продукта (действа като амортизиращ слой между замазката и носещата конструкция).

Етапи на изграждане на плаваща подова конструкция?

Както се вижда на изображенията по-долу, процесът на изграждане е изключително лесен.

step 1

По протежение на стените се поставят отделителни периферни ленти от каменна вата с d=1см (обръщане на топлоизолационния слой). Те предотвратяват пренасянето на ударния шум от подовата конструкция към стената и по-нататък към останалите помещения.

step 2

След това плоскостите от каменна минерална вата NaturBoard POD EXTRA се полагат плътно една до друга.

step 3

Върху звукопоглъщащата изолация (каменната минерална вата) се полага парна бариера Homeseal LDS 35 с припокриване от 10-15 см.

step 4

Върху парната бариера се нанася слой армирана замазка (мин. дебелина 4 см) и след това финално подово покритие по желание (паркет, ламинат, плочки и др.).

Поставяне на довършителната настилка – използват се два метода в зависимост от материала:
– “мокър” метод (показаният по-горе): замазка с дебелина не по-малка от 4cм (забележка: дебелината зависи от проектираното натоварване и от издръжливостта на изолационния слой – консултирайте се с производителя на замазки); такава замазка трябва да се подсили с метална армираща мрежа .
– “сух” метод: подовите плоскости (талашит, дюшеме, OSB и др.) се закрепват една за друга с гвоздеи или лепило ( поискайте информация от производителя за издръжливостта на сухия под и за нейното поставяне )

*Минималната дебелина на топлоизолационния слой в структурата на междуетажната подова конструкция е 3 см.

Така изградената подова конструкция възпрепятства звукопренасянето между етажите. В допълнение към това каменната минерална вата в подовата конструкция решава и проблема с топлинната защита.

След всичко това, нека обобщим:

С какво се подобрява качеството на подовата конструкция чрез поставянето на каменна минерална вата Knauf Insulation?

Звукоизолация.
Най-високо ниво на звукоизолация.
Топлоизолация.
Отлични топлоизолационни характеристики.
Защита от пожар.
Клас по реакция на огън А1 – огнеупорен материал с изключително висока температура на топене – над 1000˚C, осигуряващ по-продължителна противопожарна защита.

Отлична приспособимост към възможни минимални неравни участъци по основата – плочите са гъвкави, с устойчива форма;
Няма опасност да се образуват звукови или термомостове – правилно наредените ъгли на плочите намаляват риска от образуване на фуги между тях;
Опростен и бърз монтаж;
Възможност за изграждане на под върху монтажните канали – монтажните канали могат да се изведат през изолационния слой.