pixel

За повече отговорност в строителството и стандарти, които да се спазват апелира ДНСК

sanirane

Изпълнителните следва да имат по-сериозни задължения и по-голяма отговорност когато извършват своите ангажименти в строителния процес. Това заяви Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол арх. Деляна Панайотова при участието си в дискусията в рамките на форум на тема „Ефекти и дефекти на санирането на сгради в България“. Събитието, което е организирано от Сдружение „Алианс за висока строителна култура” (АВСК), целеше да инициира професионален дебат с експерти и институциите за възможностите за подобряване на модела, изпълнението и контрола на втория етап на програмата за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради в страната.

Според арх. Панайотова „трябва да се завиши контролът и да се създадат стандарти, които да се спазват. Участниците в строителния процес трябва да имат повече отговорности, а не само държавата“. Началникът на ДНСК обяви, че са инициирани промени в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. „Тези промени ще позволят на държавата да упражнява по-ефективен контрол над санираните с обществени средства обекти от национално значение, а не само по документи“ подчерта арх. Панайотова.

На форума присъстваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Областната управа в София, Изпълнителната агенция “Одит на средствата от Европейския съюз“, както и неправителствени, професионални, браншови и бизнес организации.

Може да харесате още...