Задължително да има регистър на брокерите

Вижте също...