Законовите промени за ускоряване на изграждането на кадастъра са готови

Вижте също...