Закрепване на горна част на преградната стена тип Брандмауер