pixel

Зелена схема ще осигурява енергийна ефективност за училищата в Лондон

Бизнесът в Англия бе призован да инвестира в нова схема за повишаване на енергийната ефективност на училищата в Лондон. Това е пилотен проект, подкрепен от коалиция на “зелени” компании и управляван от студенти.

„Даряване за зелените училища“ е проект, който ще се ръководи от една „кохорта“ от магистри по бизнес администрация (MBA) от Университета на Източна Англия. Той е насочен към бизнесите, които ползват терени под наем и които не могат да инвестират в мерки за подобряване на енергийната ефективност на място. Затова те са призовани да набират средства, за да се помогне на училищата, които не могат да си позволят да инвестират в енергоспестяващи системи.

За разлика от други схеми за търговия с емисии, „Даряване за зелените училища“ ще работи с местни схеми, които позволяват на бизнеса да инвестира в собствената си общност. Екипът на проекта смята, че всеки 1000 дарени лири ще спестят на едно училище минимум 5000 лири през следващите 15 години – а също намаляване на въглеродните емисии.

Пилотната инициатива цели още да проучи дали има интерес от страна на частния сектор за финансиране на местни проекти за намаляване на въглеродните емисии в училищата в Лондон, така че да се осигури финансиране за пилотната фаза есента.

Инициативата ще се управлява от студентите от новата специалност „стратегическо въглеродно управление“, които ще управляват проекта като част от курса си. Той вече е получил спонсорството на редица известни местни компании.

greentech.bg

Може да харесате още...