Зелени покривни системи с топлоизолация Фибран XPS

Без съмнение едни от приятните места за празниците и събиранията с приятели са зелените покриви и зелените вътрешни дворове, неизменна част от приобщаването ни в уютна архитектурна среда. За да планираме творчески пролетното озеленяване с нови идеи, желания и мечти са ни нужни напътствия и професионални решения!

Фибран България АД е производител на топлоизолационни плоскости от XPS, които се използват за топлоизолация на сградите и в частност като топлоизолационен слой в зелените покривни системи. Зелените покриви предпазват покривните мембрани и настилки, изложени през цялото време на ултравиолетови лъчи и ограничават температурните варирания, когато слънцето нагрява покривната повърхност през деня, последвано от бързо изстудяване през нощта. Тези два елемента оказват най-деструктивно действие върху всяка покривна система.

Елиминирайки свиването и разширението поради температурните разлики и излагането на ултравиолетови лъчи, можем да увеличим живота на покрива от десет до четиридесет, петдесет или шестдесет години. Заедно с положената топлоизолация ФИБРАН XPS, зеленият покрив осигурява допълнителен слой изолация по време на зимните месеци. Тези характеристики позволяват на собствениците на сградите да реализират икономия на енергия.

ФИБРАН XPS – НЕПРЕКЪСНАТА ЕВОЛЮЦИЯ В ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА
– Отлични изолационни характеристики
– Много ниска водоабсорбция и влагоабсорбция
– Висока механична устойчивост
– Много висока якост на натиск
– Абсолютен стабилитет на размерите
– Хомогенна плътност на цялата маса
– Устойчивост на киселини и основи
– Устойчивост на климатични промени
– Съвместимост с всички обичайни строителни материали
– Удобство за транспорт, рязане и полагане
– Всички изброени характеристики не търпят промени с течение на времето

ФИБРАН XPS – ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ В ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ
– Висока якост на натиск
– Отлична водоплътност
– Лесен монтаж
– Дълготрайност
– Обемен материал с дебелина от 20 до 120mm за постигане на релеф в зелените площи

Зелените покриви имат много предимства:
Естетически промени – урбанизираните пространства ще изглеждат привлекателни в зеленина. Зелените покриви са предпочитани от проектанти и инвеститори.
Пречистване на въздуха – зеленината филтрира въздуха като средно 0.2кг замърсявания се пречистват от 1м2 зелена площ
Температурно регулиране – намалява се температурата на въздуха средно с 3-4º С в помещение под зелен покрив, при външна температура на въздуха средно 25-30º С. Намаляват се разходите за отопление и климатизация.
Звукоизолационна функция на зелените покриви
Водно регулиране – зеления покрив съхранява част от водата от валежи в дренажния си слой и чрез растенията я връща обратно в атмосферата. През лятото 70-80% от покривната вода се задържа от зеления покрив, а през зимата около 25-40%. Това подпомага намаляване на количеството вода, което попада в канализационните системи в периодите с най-чести валежи. Това води до намаляване на инфраструктурните разходи.
– В близост с природната среда – уютни места за птици, пеперуди и др. Като естествена зелена среда за тях.
Рекреативни зони – за обитателите на сградите като най-близки места за отмора, за парти и за детски кът.
Покривна защита – предпазват покривната повърхност от капризите на времето и ултра-виолетовата радиация.
Продължителността на живот на покривната система – зеления покрив удължава дълготрайността на експлоатационен период за използване на покрива, за който се грижат собствениците на сградата и по този начин се осигурява възвръщаемост на инвестирането в зелен покрив. Покривът е по-дълготраен и естетично озеленен.

Зелените покриви осигуряват на обитателите си комфортно място за отсядане и отмора през времето за почивка.

Зелените покриви се изграждат по предварителен проект – за нови сгради още в процеса на идейното проектиране и за озеленяване на съществуващи покривни площи след консултации с архитекти, инженери и ландшафтни архитекти.

Приложение:
– Зелени покриви над подземни паркинги
– Зелени покриви за подобряване на градската среда
– Зелени покриви в нови офис сгради
– Зелени покриви в жилищни сгради и зони
– Зелени покриви върху непривлекателни територии като подземни нива, приземни нива, отворени пространства с цел превръщането им в ценна площ.

Преустройство на покривна тераса

Зелените покриви според вида си биват екстензивни и интензивни:
– Екстензивните зелени покриви са предназначени за рекреативни зони. С тежест на слоя около 25-50кг/м2 ( в зависимост от влажността на почвата). Дебелината на слоя е 100-150мм.

Екстензивен зелен покрив

– Интензивните зелени покриви имат облика на естествената градина – с каменни и дървени настилки, морава, харасти, дървета и др. Топлоизолационният и дренажният слой трябва да са издържливи на тежест. Дебелината на слоя е 200-900мм.

Интензивен зелен покрив

Интензивен зелен покрив.

В следващата схема е показан детайл за зелен покрив:

 1. Стоманобетонна конструкция
2. Хидроизолационен слой и Противокоренова мембрана
3. Защитен филц
4. Дренажна мембрана
5. Геотекстил
6. Гранулат интензивна растителност
7. Напоителна система
8. Отводнителна система
9. Чакъл
10. Ламаринена обшивка
11. Топлоизолационен слой – FIBRAN XPS RF

Противокореновата мембрана е необходима, защото корените на растенията проникват и разрушават цялостта на топлоизолационния и хидроизолационния слой, на конструктивните елементи на сградата. Важни елементи са също така дренажната мембрана, геотекстилът и отводнителната система.

Растения, които бихме могли да използваме при направата на зелен покрив:
Delosperma nubigenum
Jovibarba hirta
– Sedum album Coral Carpet
– Sedum album Murale
– Sedum rupestre Angelina
– Sedum floriferum
– Weihenstephaner Gold
– Sedum reflexum Blue Spruce
– Sedum sexangulare
– Sedum spurium Fuldaglut
– Sedum spurium John Creech
– Sempervivum ssp arachniodium
– Delosperma cooperi

Интензивен зелен покрив.