Зелени решения Urbanscape

knauf insulation

Тази година лятото не беше лято, а напоследък сезоните доста се объркаха. Все по-често сме свидетели на природни катаклизми, свързани с проливни дъждове и наводнения. Сякаш природата си отмъщава за безогледното изсичане на горите, замърсяването на реките, безхаберното застрояване, промишлените предприятия и автомобилите, с които тровим ежедневно атмосферата. Редица учени отдавна предупреждават за резултата от човешката безотговорност и алчност. И някак логично в ежедневието ни все по-често започнаха да се чуват изрази като „природосъобразно”, „устойчиво”, „зелено”. За обща радост наред с различните еко-активисти и организации вече не малко големи компании извеждат екологичното, устойчиво развитие, като една от основните точки в своите корпоративни стратегии. Нещо повече – някои от тях разработват и предлагат на пазара цели серии иновативни продукти, които ни помагат да живеем по-екологично и да подпомогнем възвръщането на естествения баланс в природата. А и не на последно място – да предпазим от бедствия като водната стихия собствените си домове.

Пример за такова екологично отговорно мислене е германската компания Кнауф Инсулейшън. Фирмата е не само един от водещите производители на енергийно ефективни материали за строителството, но и … продукти, които предлагат уникални „зелени” решения за градската среда – зелени покриви, озеленяване, градинарство, ландшафт. Така на практика една 50-годишна традиция и опит в областта на енергийната ефективност, днес създава иновативни системи и продукти за по-зелена и екологична градска среда. Именно такава иновативна система е Urbanscape.

Отскоро Кнауф Инсулейшън предлага тази система и в България. Urbanscape е общо наименование на гама нови, иновативни продукти и системи, които могат да бъдат използвани за множество приложения. Всички те съчетават два ключови аспекта – предназначени са основно за градска (Urban) среда и същевременно се грижат за пейзажа (Landscape) около вас.

Обикновено, когато говорим за зелени решения, става въпрос за технологии, системи и продукти, спомагащи за опазване на околната среда, екосистемите и природните ресурси.

knauf insulation

Зелените решения са отговора на хора и компании на екологичните проблеми, предизвикани от неконтролираните човешки дейности. И това всъщност е резултатът, който нашите зелени решения се стремят да постигнат.

Борба за по-добра, по-зелена и по-здравословна околна среда.

От години Кнауф Инсулейшън е част от промишлеността за озеленяване и благоустройство, осигурявайки висококачествена минерална вата като растителна среда за растениевъдите по целия свят.

Urbanscape е отговорът на потребностите на клиентите и обществеността. Вземайки предвид проблемите, пред които е изправен светът, са изследвани нови приложения, в които средата от минерална вата може успешно да служи за устойчиво градска среда и растениевъдство. По-близо до природата, по-чисти, устойчиви и иновативни решения са основните движещи фактори в развитието на Кнауф Инсулейшън.

Системата Urbanscape е разработена за следните три области на приложение: зелени покриви, озеленяване, градинарство.

Защо зелени покриви?

С години проектирането на сгради еволюира, но функцията им остава забележително постоянна: защита, комфорт, топлина през зимата и хлад през лятото. Независимо от това, през последните години въздействието на сградите и озеленените покриви върху околната среда става все по-важно.

При разработката на по-широка визия за устойчивостта е от критично значение да помним, че от гледна точка на жизнения цикъл на сградата, въздействието върху околната среда на всяка сграда идва от потреблението на енергия през времето, в което се ползва, използването на възобновяеми енергийни източници и употребата на устойчиви материали.

Зелените покриви надхвърлят понятието за съвременна архитектура и придават нова стойност на ролята на сградите в планирането на градовете. Те са предназначени не само да върнат естествения елемент в градската среда, но и да предоставят решения на важни проблеми като ефекта на „градския топлинен остров“ и управлението на дъждовния отток.

Urbanscape е иновативна и лесна за инсталиране система с висока степен на влагозадържане, специално предназначена за озеленяване на покриви в жилищни, нежилищни и индустриални сгради в градски зони.

Urbanscape Green Roof е цялостна система, която включва коренова мембрана, система за отводняване с или без буфер, основа – уникална патентована основа от минерална вата и слой с растителност. В зависимост от местните климатични условия трябва да се осигури система за напояване.

knauf insulation

Типове покриви

Системата Urbanscape Green Roof може да се инсталира върху всякакви покривни конструкции: върху бетон или стомана, обърната покривна конструкция или всякакъв друг тип материал, използван за покрива. Във всички случаи зелените покривни елементи са еднакви, променят се единствено изискванията за изолация и разположение на водонепроницаемата мембрана.

knauf insulation

Urbanscape Green Roof гарантира:

Цялостно решение

Системата за озеленяване на покриви Urbanscape Green Roof се предлага със завършени, лесни за инсталация слоеве, доставяни директно на клиента.

Благодарение на новата иновативна основа, инсталацията и поддръжката не изискват използване на специализирано оборудване.

Висока хигроскопичност

Основата Urbanscape Green Roll осигурява бързо и стабилно във времето повторно поглъщане и задържане на вода.

В зависимост от климатичните зони се използват различни типове основи Urbanscape Green Roll.

Лекота

Основата Urbanscape Green Roll е средно 8-10 пъти по-лека и може да задържа в обема си 3-4 пъти повече вода в сравнение с други основи за озеленяване на покриви.

Топлинна ефективност

Благодарение на високата си влагозадържаща способност системата Urbanscape осигурява дълготраен охлаждащ ефект.

Ефективна инсталация

Основата Urbanscape Green Roll гарантира значително по-ниска трудоемкост. За достатъчен капацитет за влагозадържане и създаване на подходяща основа за развитие на растенията на озеленен покрив с площ 1000 м², са необходими 2-5 тона основа Urbanscape Green Roll, в сравнение с над 100 тона традиционни основи за озеленяване на покриви.

Висока огнеустойчивост

За основата Urbanscape Green Roll е установен клас на огнеустойчивост A1 Euroclass. Съгласно EN 13501-1, продуктите от клас A1 не благоприятстват горенето на нито един от етапите на пожара, включително и при напълно развил се пожар.

Разпределение на водата

Системата Urbanscape осигурява напояване и перфектно разпределение на водата между растителния слой и основата. Осигурява икономия на вода в сравнение със спринклерните системи, напояващи горната част на растенията.

Устойчиво решение

Основата Urbanscape Green Roll е произведена от различни минерални смеси, широко разпространени в природата.

Леката, отворена структура на основата способства за развитието на кореновата система и растежа на растенията!

Акустични характеристики

Благодарение на звукопоглъщащата си повърхност, системата Urbanscape Green Roof намалява звуковото замърсяване и представлява средство за понижаване на недопустимите нива на шума, засягащи здравето, безопасността и благоденствието на населението.

Темата е все по-широко коментирана в България и не убягна от вниманието на един от най-уважаваните журналисти у нас Ники Кънчев. В своето „Ники Кънчев Шоу” по Дарик радио известният водещ покани арх. Цветелена Младенова от екипа на Кнауф Инсулейшън България, за да разкаже за интересни приложения на Urbanscape системата и ефекта от зелените покриви:

Вижте също...