pixel

Зелените характеристики на YTONG представени на международна конференция в София

На първата конференция за устойчивото развитие, която се проведе на 29 и 30 септември в хотел “Хилтън”, София, основен лектор в панел “Устойчиви технологии” беше Йенс Тирфелдер, Управител продажби и маркетинг в КСЕЛА България, производителят на блокчета за зидария YTONG. Sustainability Forum Sofia – More than Green е най-значимият международен форум у нас в областта на устойчивото строителство и градското развитие. Организатор е Българският съвет за устойчиво развитие. Това е централно събитие за всички, ангажирани с темата “устойчивост”, и представлява отлична възможност за срещи и дискусии с представители на международните научни среди, бизнеса и правителството. На конференцията бяха връчени “зелени” сертификати на две сгради: Софарма Трейдинг АД и Мол Сердика. И в двата проекта са използвани различни продукти YTONG.

В лекцията си г-н Тирфелдер затвърди имиджа на КСЕЛА България като зелена компания и представи примери от производството и жизнения цикъл на продуктите YTONG. Фирмата следва дългосрочна екологична стратегия за ограничаване на влиянието върху природата – от добива на суровините и производството до изпълнението и експлоатацията на сградите. Производствената технология на YTONG е ориентирана към снижаване на енергоемкостта и допринася за опазване на екологичния баланс. Клетъчният бетон се произвежда по екологична, безотпадна и енергоспестяваща технология от кварцов пясък, чист клинкерен цимент, негасена вар и вода. Например: за производството на 1 куб.м. YTONG се използват само 0,2 куб.м. суровини. Използваните суровини са повече от достатъчно в природата, при добива им не се замърсява околната среда, разходите на енергия при производството са ниски, отпадъкът се рециклира и при експлоатация на жилища от YTONG разходите за отопление са значително по-малки поради добрата топлоизолация, а това означава по-малко емисии въглероден двуокис в атмосферата. Това са основанията YTONG да получи екоетикет.

Останалите три панела на конференцията Sustainability Forum Sofia – More than Green бяха “Бъдещето на България в контекста на европейската политика за устойчиво развитие”, “Сгради и градско развитие” и “Фасилити мениджмънт”.

Презентацията на г-н Йенс Тирфелдер и повече информация за зелените обекти с YTONG можете да откриете на: www.ytong.bg

Може да харесате още...