pixel

Зелено е на покрива с HL635N

zelen-pokriv

Зелените покриви са полезни за микроклимата, оптимизират баланса на дъждовната вода и повишават благосъстоянието на жителите

Изменението на климата е предизвикателство и има много аспекти. Също и пред строителната индустрия предстоят големи промени: опазването на ресурсите, минимизирането на енергийните потребности и разходите за жизнения цикъл на сградите стават все по-важни. В бъдеще сградите все повече ще се превръщат в мрежови производители на енергия. В градовете ще се ускори и озеленяването на фасадите и покривите, за да се сведе до минимум прегряването през лятото.

Зелените площи като охлаждащи острови
Една от функциите на зелените покриви е да служат като охлаждащи острови за подобряване на микроклимата. Неозеленените строителни повърхности стават значително по-горещи от околния въздух през деня и излъчват тази топлина в продължение на часове и през нощта. Озеленяването и неговите естествени климатични ефекти, от друга страна, могат значително да понижат възприеманата от човека температура. Освен това растителността може да прихваща прах и замърсители от въздуха и по този начин да подобри качеството на въздуха.

Съхранение на вода, пространство за отдих и енергиен принос
От друга страна, зелените покриви действат като водни резервоари и по този начин облекчават канализационните мрежи, които често са претоварени по време на обилни валежи. Например 1 m² зелени покриви при озеленен слой от 25 сантиметра може да абсорбира около 150 литра вода.

Обърнат покрив, интензивно зелен с ревизионна и дренажна шахта

HL635N

Потребителите получават в допълнение и приятната страна на зеления покрив. Засадените площи предават спокойствие и благополучие на хората. Освен това зелените площи осигуряват на насекомите и птиците нормалното им местообитание, което сега е рядко срещано в гъсто застроени райони.

С покривното озеленяване на сградата, температурата вътре в сградата може да се поддържа по-хладна или по-топла, в зависимост от сезона, което в крайна сметка спестява разходите за енергия.

Разходи за строителство, поддръжка и ремонт
Многото предимства на зелените покриви се компенсират от някои недостатъци. Производствените разходи за зелен покрив обикновено са по-високи. От една страна, самото озеленяване води до разходи и носещите конструкции трябва да бъдат проектирани за съответното тегло. Освен това има увеличено количество поддръжка, като косене и поливане по време на сухите летни периоди. Ако има повреда на хидроизолацията на покрива, може да се наложи скъп ремонт, като например премахване на голяма площ от озеленяването.

Планиране, избор на продукти и изпълнение
За да се предотврати повреда на покрива на първо място е абсолютно необходимо внимателното планиране. Използването на правилните продукти за съответното приложение също играе съществена роля при реализацията на зелените покриви. Дренажът е от съществено значение. Дори при планиране на отводняването на покрива трябва да се обърне внимание на последващата поддръжка на зеления покрив. За зелени покриви е наложително да се планира ревизионна шахта за покривни сифони. Това прави поддръжката по-късно много по-лесна. Поради тази причина HL разработи шахта за ревизия и отводняване HL635N, която е идеална както за зелени, така и за чакълести покриви и покривни тераси.

HL ще бъде на щанд 12 в зала 4 по време на Архитектурно строителната седмица.

HL-Expo

Може да харесате още...