Звукоизолация и звукопоглъщане за отлични акустика и комфорт

Топлоизолациите през последните години са все по-широко коментирани и почти няма нова сграда, която да не се изпълни (правилно или не толкова от гледна точка на технология и материали) с някаква топлоизолационна система.

За добрата звукоизолация обаче се заговори сравнително отскоро. Акустиката на помещенията пък е съвсем нова тема, провокирана донякъде от налагащия се стандарт на „домашното кино”.

В нашия офис често получаваме въпроси за помощ какво да се направи, за да се наслаждаваме на домашното си кино или аудио системата без съседите да тропат по стените или тръбите на радиаторите. Ще се радваме да помогнем, като представим звукоизолационни и звукопоглъщащи продукти и решения, които ИЗОВЕР произвежда и предлага в целия свят.

Разделянето на темата на две се налага от само себе си:

Тема 1: Звукоизолация

При домашното кино звукоизолацията е основно от въздушен шум. Една хубава музикална уредба може съвсем спокойно да вдигне звуковото ниво в помещението над стотина децибела. При такава сила на звука, добрата звукоизолация е най-малкото признак на добро възпитание. Преди масовото налагане на системите за сухо строителство се разчиташе на звукоизолация от въздушен шум чрез масивни стени от еднороден материал, при които основно се търсеше високото тегло. Идеален материал за целта е стоманобетона. Чрез използването на конструкции базирани на гипскартон или сходни материали (системата условно наречена „маса-пружина-маса”) се постигат аналогични резултати при приблизително съотношение на теглото в пропорция 10:1, много по-кратко време за монтаж и практическа липса на мокри процеси.

За съжаление, в бързината и у нас не пропуснахме неизбежните „грешки на растежа”. Обяснение защо се чува между стаите в повечето от новите ни Черноморски хотели например, могат да се открият в долната таблица:

Ефективност на звукоизолацията (Rw) при преградни стени.

Rw(dB) Чуваемост на звука Изолация
35 – 45 Говор на висок глас се разбира лесно, както и
половината от нормален разговор
слаба
45 – 50 Половината от разговор на висок глас се разбира
лесно, нормален разговор се чува, но не се разбира
средна
50 – 55 Разговор на висок глас се чува слабо, но е неразбираем добра
55 – 60 Разговор на висок глас обикновено не се чува много добра
> 65 Кина, мултиплекси (системи dB-Star и Technostar) отлична

В някои Европейски страни стандартът за звукоизолация (от въздушен шум) в две съседни помещения на различни жилища е 52 dB. Както се вижда от таблицата, при масово практикуваната доскоро у нас преградна стена с дебелина 75мм (щендер 50мм с по един гипскартон 12,5мм от всяка страна), претегленият индекс на изолация от въздушен шум е Rw=45dB. Очакванията са, че говор на висок глас ще се разбира, а нормален говор ще се чува, което се случва и в действителност, без за това задължително да е виновен някой от вложените материали. Ако добавим лош монтаж, липса на акустични уплътнителни ленти под профилите, немарливо поставена вата и т.н, лошите резултати са обясними. В звукоизолацията важи простото правило, че системата е толкова добра, колкото е най-слабата й част.

Действащите български стандарти за звукоизолация съвсем не са толкова лоши, проблемът е, че не се спазват:

Видове сгради и помещения Индекс за звукоизолация от
Въздушен шум
R’w [dB] > или =
Ударен шум
L’nw [dB] < или =
Подове в жилищни сгради 54 53
Подове на бани и тоалетни с и без подова канализация 54 53
Стълбища и стълбищни площадки 58
Преградни стени в жилища 40
Стени между жилища и стълбища, стени между жилища и помещения за обслужващи дейност и стени между жилищни и санитарни помещения 53
Стени между жилища и общи коридори и общи преддверия 52
Подове на еднофамилни къщи 48
Стълбища и стълбищни площадки на еднофамилни къщи 53
Преградни стени между сгради, при свързано застрояване 57

 

Извадки от Нормативните стойности на индексите на звукоизолация от въздушен шум на стени, подове и врати и за изолация от ударен шум на подове в сгради и помещения, съгласно Приложение № 3, към чл. 26 от Нормите за проектиране на защита от шум

Ако искаме да получим ефективна звукоизолация при много по-мощен източник на звук (каквото е домашното кино), разбираемо е, че самите конструкции ще са доста по-усложнени и по-скъпи. За сравнение, системата за специализирани преградни стени за кинозали на ИЗОВЕР, която се казва ТЕХНОСТАР и с която са изпълнени Мултиплекс АРЕНА, е с много сериозни показатели на изолация от въздушен шум (Rw=74dB) и сумарно включва 32 см лека минерална стъклена вата + 6 слоя гипскартон от по 12,5 мм.

Системата Маса-Пружина-Маса на Техностар се състои от:
1. Външно покритие: един или няколко гипскартона;
2. Минерална вата ИЗОВЕР в касети със специално проектирани профили;
3. Пълнеж в касетите от минерална вата ИЗОВЕР;
4. Специално проектирани крепежни елементи.

Ефективната звукоизолация на жилище, в което се очаква да работи добра система за домашно кино, винаги трябва да се базира на принципа „кутия в кутия” и не може да се ограничи до частично изолиране на стени или таван, защото звука се предава по конструктивния скелет на сградата. Не можете да очаквате чудеса и от изолации с дебелини 4-5 см. В идеалния вариант, втората „кутия” включва окачен таван, предстенни обшивки плюс изолация на пода (например плаващ под), и разбира се, най-добре е всичко това да е заложено в проекта при началото на строителството.

При избора на изолиращ продукт, в масовия случай в практиката се използват стъклени минерални вати, поради чудесното съотношение на изолационни качества към цена. Технологиите за производството на минералните вати са развити до степен, при която водещите производители могат да предложат специфични материали за всяко приложение, включващи богат набор от дебелини, обемни тегла и специализирани покрития (кашировки). На световния пазар и в България такива продукти се предлагат от фирма ИЗОВЕР.

При избора на звукоизолационен материал трябва да се знае, че от съществено значение е относителното съпротивление на преминаване на въздушен поток (AFr) да е минимум 5 kPa/m².

Интересен тест е проведен по поръчка на нашата фирма в Versuchsanstalt TGM, Department Acoustic and Building Physics (Виена). Изпитвани са няколко модификации на стандартни преградни стени с пълнеж от минерални каменни и стъклени вати с различни обемни тегла (от най-леки рулонни вати до тежки плочи за фасади и плоски покриви) и различни относителни съпротивления на въздушния поток.

Крайният резултат от изпитването показва, че обемното тегло на ватата не влияе съществено върху звукоизолационните и качества. Постигнатите разлики на претегления индекс на изолация от въздушен шум Rw между най-добър/най-лош резултат са под 3dB, което е реалната граница, при която човешкото ухо може да установи промяна в нивото на звука. Разбира се, различните вати дават разлики в изолацията в различни честотни диапазони, но като цяло осреднения (претеглен) резултат е почти изравнен.

Основният практически извод от направения независим тест е: при ватите не важи тежестният закон на Бергер, обясняващ звукоизолацията при еднородните стени – масата не води до по-добра изолация. Когато избирате вата за звукоизолация в преградни стени, търсете продукт с възможно най-голяма еластичност, средно (но не много високо) обемно тегло. Дебелината на изолационния слой, разбира се, има значение, също толкова важен е правилният монтаж.

Тема 2: Звукопоглъщане.

Как да се справим с проблема в реални условия? В основата си, всяка абсорбираща система действа по един от трите принципа: на материала с пореста структура, на мембраната или на (хелмхолцовия) резонатор. Всеки един от трите вида системи абсорбира звука по-добре от останалите в определена част от честотния спектър. Ватите (порьозни материали) например, имат добра абсорбция в областта на средните и високите честоти. В идеалния случай говорим за някаква комбинация от трите системи, пример за такава комбинация са предстенните обшивки с перфориран гипскартон, както е коментирано в другите статии, спектърът на абсорбция е в пряка зависимост от диаметъра и броя на отворите на гипскартона. При различни модификации се използват перфорирани метални фолиа, метални плоскости, текстили, различни мембрани. Системите с минерална вата са отново в добър ценови клас, при много добри абсорбционни показатели.

Доброто звукопоглъщане се изчислява и зависи от много фактори.
Не е невъзможно средно запознат с материята неспециалист да направи груба сметка на изискванията към помещение с правилна форма, използвайки така наречената „формула на Сабин”, която дава възможност да се сметне времето за реверберация. При всички положения обаче, за добри резултати е повече от препоръчителна консултацията със специалист.

Като цяло, основна характеристика на абсорбиращите качества на материалите е претегления коефициент на звукопоглъщане αw. Добрите абсорбери са материалите с αw над 0,60, класификацията в долната таблица е съгласно Европейския стандарт EN-ISO 11654. Минералните (стъклени и каменни) вати попадат в най-високия клас А.

В някои случаи можете да срещнете още един коефициент, характеризиращ звукопоглъщащите качества на материалите – NRC (Noice Reduction Coeficient). Това са резултати в съответствие с Американския стандарт ASTM C 423, където

в интерес на истината, трудно е постигането на много добри акустични показатели на едно помещение без интериора му да заприлича на звукозаписно студио или кинозала.

Съществуват, разбира се, и различни „прийоми” от рода на неправилна геометрична форма и поставяне на плоскости, разсейващи звука, но основното си остава правилният подбор и разположение на абсорбиращи звука материали.

Не случайно, повечето hi-end маниаци, чиито постижения със завист разглеждаме в реномираните интериорни списания, проектират в жилището си специално помещение за домашно кино / аудио система.

В най-общия случай, следвайки информацията за решения за звукоизолация и звукопоглъщане, публикувани в сайта на ИЗОВЕР (www.isover.bg), можете с няколко прости, но ефикасни мерки да постигнете резултат, който да не е за корицата на списание, но поне да помогне да изпитате по-голямо удоволствие от музиката или филмите, на които сте фен. Всеки от нас има правото да намери малко време за себе си, какъв по-хубав начин да го направи от това, да пусне някое любимо CD?

В портфолиото на ИЗОВЕР ще намерите продукти, които са подходящи както за звукоизолация, така и за звукопоглъщане. Бихме искали да обърнете специално внимание на два от тях, а именно:

ISOVER AP (Akustic Platte) и ISOVER AF (Akustic Filz)

Тези два продукта са произведени от стъклена минерална вата, едностранно каширана с черен стъклофибърен воал. Полагат се за звукоизолационен и звукопоглъщащ слой зад различни перфорирани обшивки на стени и тавани. Намаляват времето за реверберация в помещенията, с което се подобряват акустичните показатели.

Притежават относително съпротивление за преминаване на въздушен поток (AFr) ≥ 5 kPa s/m², което ги прави подходящи за звукоизолация, както и коефициент за звукопоглъщане αw , съответно за

Допълнителна информация за продуктите и решенията на ИЗОВЕР, подходящи за звукоизолация и звукопоглъщане ще намерите на сайта www.isover.bg

Линк за звукоизолация и звукопоглъщане.