pixel

12 града се борят за приза „Европейска зелена столица“ през 2016 г.

Крайният срок за подаване на кандидатури за европейска зелена столица за 2016 г. настъпи и в конкурса ще участват следните 12 града от 11 различни държави.

– Домброва Гурнича (Полша)
– Есен (Германия)
– Лариса (Гърция)
– Любляна (Словения)
–  Неймеген (Нидерландия)
– Осло (Норвегия)
– Реджо Емилия (Италия)
– Сантандер (Испания)
– Тур (Франция)
–  Умео (Швеция)
– Сарагоса (Испания)
– Питести (Румъния)

Наградата „Европейска зелена столица“ се присъжда на градове, които дават пример за съобразено с околната среда градско управление. Тези градове се стремят да определят по-високи стандарти в областта на устойчивото градско развитие. Te се вслушват в желанията на своите граждани и намират новаторски решения за предизвикателствата, свързани с околната среда.

Тази година за първи път европейски градове nad 100 000 жители имаха право да кандидатстват за званието през 2016 г. През предишните години бяха допускани само градове с население над 200 000 души. В резултат, повече от половината от кандидатурите постъпиха от градове с население под 200 000 жители.

Международна експертна група ще извърши техническа оценка на всяка кандидатура въз основа на 12 показателя, включващи политики за смекчаване и адаптиране към изменението на климата, местен транспорт, зелени градски зони, в които земята се използва по устойчив начин, природа и биоразнообразие, качество на въздуха, качество на звуковата околна среда, управление на отпадъците, управление на водите, пречистване на отпадъчните води, екологични иновации и устойчива заетост, енергийни характеристики и интегрирано управление на околната среда.

През 2014 г. градовете кандидати за наградата ще бъдат поканени да представят своите предложения пред международно жури, което ще оцени техния ангажимент към текущото подобряване на околната среда, както и техните бъдещи цели. Журито също така ще оцени способността им за комуникация с гражданите и техните възможности да бъдат пример и да насърчават най-добрите практики в други европейски градове. Опитът показва, че градът победител не само ще служи за вдъхновение на останалите, но и ще се радва на повишена обществена известност, което ще подобри неговата репутация и привлекателност като място за туризъм, работа и живот.

Победителят ще бъде обявен през юни 2014 г. в Копенхаген, Дания – Европейската зелена столица за 2014 г.

greentech.bg

Може да харесате още...