pixel

Реклама в изданието

izolacii
позиция А 01 позиция А 02 позиция А 03 позиция А 04 позиция А 05 позиция А 06 позиция А 07
Цена за банер на позиции от А 01 до А 07 (190×75 px) за месец 750 лв позиция В 01
Цена за банер на позиции от В 01 до В 07 (190×75 px) за месец 650 лв позиция В 02
Цена за банер на позиции от В 08 до В 12 (190×75 px) за месец 600 лв позиция В 03
Цена за банер на позиция C 01 (340×75 px) за месец 750 лв позиция В 04
Цена за банер на позиции от C 02 до C 05 (340×75 px) за месец 700 лв позиция В 05
Всички други форми на дигитален маркетинг по договаряне позиция В 06
позиция С 01  Отстъпки: позиция В 07
за рекламно присъствие от 3 месеца
за рекламно присъствие от 6 месеца
за рекламно присъствие от 12 месеца
за авансово плащане
10%
20%
30%
5%
позиция В 08
позиция В 09
позиция С 02 Хиперлинк в публикация
Новина до 900 знака, 2 хиперлинка
Статия до 3600 знака, без хиперлинкове
Статия до 3600 знака, до 5 хиперлинка
Пакет от 6 статии, до 5 хиперлинка всяка
Пакет от 12 статии, до 5 хиперлинка всяка
25 лв
80 лв
350 лв
450 лв
2500 лв
4500 лв
позиция В 10
позиция С 03 позиция В 11
позиция С 04 позиция В 12
позиция С 05 Банерите се показват 100% на всички страници, освен ако не е договорено друго. Хиперлинковете се предоставят за една година. позиция В 13

За участие и изготвяне на конкретна оферта – [email protected] или 0888 80 33 20.
Всички реклами на хазарт или несъответстващи на темата на изданието ще бъдат отхвърляни.
Всички цени са без ДДС. В сила от 01.12.2023 г.